wrapper

Beaking News

DBS Kapurégió  

 

Regionális- és közlekedésfejlesztés a Duna-Fekete-tenger (DBS) Régióban egy nemzetközi, több kikötőt összekapcsoló „Kapurégió” létrehozása érdekében

 

A projekt célkitűzései

A DBS Kapurégió projekt célja a Duna-Fekete-tenger régiójának fejlesztése: hogy vonzó térséggé  válhasson a Közép-Európa és a Fekete-tenger, valamint a Kaszpi-tenger és a Távol-Kelet közötti tengeri és belvízi áruszállítás számára. Mindezt a kikötők, a régiók és más kulcsszereplők közötti intenzív és magas minőségű együttműködés révén kívánja elérni a projekt.

A közös erőfeszítések célja, hogy javítsák mind a kikötők, mind a teljes régió elérhetőségét és erősítsék a tengeri és belvízi hajózási útvonalak és a kapcsolódó szárazföldi területek közötti interoperabilitást. Az intermodális áruszállításban rejlő lehetőségek tudatosítása mellett a meglévő és új útvonalaknak a környezetbarát szállítási rendszerek irányába történő elmozdítását is célul tűzte ki a projekt.

Az öregedő infrastruktúra és a nem hatékony, nem átlátható intermodális szolgáltatások akadályozzák a vízi szállítási rendszerben rejlő lehetőségek kihasználását. A projekt azon a meggyőződésen alapul, hogy a közszféra, a kikötők és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szervezetek együttműködése kulcsfontosságú sikertényező a vízi szállítási rendszer minőségének, megbízhatóságának és hatékonyságának növelésében.

Az együttműködés önmagában még nem vezet a kívánt eredményekhez, az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:

  • jól megalapozott (lehetőségek elemzése, megvalósítási ütemterv készítése),
  • magas szinten előkészített (megvalósításra kész projektek listája, finanszírozási útmutató),
  • célzott (közös jövőkép, közös együttműködési stratégia) és
  • megfelelően támogatott (a projekt élettartamán túlmutató együttműködési platform).

A projekt az alábbi konkrét célkitűzéseket szolgálja:

  • Az együttműködés alapjainak a megteremtése, a DBS Kapurégió fejlesztésében való hatékony kooperáció érdekében.
  • A vízi szállítási rendszer növekvő vonzereje révén a projekt segíti a DBS Kapurégió jelentősebb szerepének betöltéséhez szükséges előfeltételek megteremtését.
  • Annak érdekében, hogy lehetőség legyen tovább fejleszteni a DBS Kapurégiót a projekt végrehajtása után is, a projekt támogatja egy intézményesített platformon keresztül valamennyi kulcsszereplő számára a hosszú távú együttműködést.

Módszertan

A projekt előtt álló komplex kihívások multidiszciplináris megközelítést igényelnek. A projekt központi munkacsoportja olyan partnerekből áll, akik biztosítják a közszféra (városok, régiók és minisztériumok), a kikötők és egyesületeik, valamint egy tudományegyetem bevonását is a fejlesztésbe. Összekötik azokat a kulcsfontosságú szereplőket, akik együtt dolgoznak egy fejlettebb közlekedési kapcsolatokkal rendelkező DBS Kapurégió érdekében. Az együttműködés és egy közös vízió iránti elköteleződés érdekében a projekt különböző regionális műhelymunkák és visszacsatolást lehetővé tevő fórumok eszközével ad lehetőséget az érdekeltek aktív bevonására.

A módszertan egyszerre foglal magában alulról felfelé és felülről lefelé irányuló megközelítést:

  • A projekt alapvetően alulról építkezik, biztosítva ezzel az összes meglévő információ felhasználását és a regionális igények kielégítését: a projekt felhasznál valamennyi elérhető információforrást, beleértve korábbi elemzéseket feldolgozó kutatásokat és tanulmányokat, statisztikákat, miközben nagy hangsúlyt fektet az érdekelt felek intenzív bevonására.
  • A közös kihívások és fejlesztési igények mentén megfogalmazott közös jövőkép az egész DBS Kapurégió jelentőségét nemzetközi szintre helyezi. Az ún. „Útvonalterv (Roadmap)” egy nemzetközi jelentőségű dokumentum (meglévő tervek és szakpolitikák felhasználásával), melynek célja a közös jövőkép eléréséhez szükséges intézkedések meghatározása.
  • A harmadik lépés a felülről lefelé irányuló megközelítést követi, és az „útvonaltervet” valóban regionális szintre helyezi, serkenti a helyi kötelezettségvállalást azáltal, hogy lebontja a nemzetközi szintű intézkedéseket konkrét helyi teendőkre (regionális cselekvési tervekre).

Fenti tevékenységekkel párhuzamosan jön létre egy együttműködési platform, mely magában foglal valamennyi, a projektben résztvevő partnert. A projektben alkalmazott megközelítés biztosítja, hogy a platform olyan világos közös jövőképpel, közös stratégiával és közös megvalósítási menetrenddel rendelkezzen, melyet az összes érintett partner elfogad és támogat.

Projekt partnerek

A partnerség 10 költségvetéssel rendelkező és 20 társult stratégiai partnerből áll, melyek az összes Duna-menti országot lefedik.

A partnerség nemcsak a kikötőket és az azokhoz kapcsolódó szervezeteket, hanem az országos, regionális és helyi hatóságokat is magában foglalja, akik szerepe azért is fontos, hogy integrálják a projekt ajánlásait helyi, regionális és nemzetközi politikájukba. A projekt a kikötőket a térségen belül meghatározó vízi és szárazföldi szállítási csomópontoknak tekinti.

A partnerség innovatív célja, hogy ernyőt képezzen valamennyi érintett fél felett. A projekt által lefedett régiók egy-egy képviselője költségvetéssel rendelkező projekt partner. Az ő feladatuk, hogy bevonják a társult partnereket a régióból, tőlük visszajelzéseket gyűjtsenek, valamint beszámoljanak a projekt központi munkacsoportjának - így biztosítva valamennyi érdekelt fél bevonását az egész projektbe.

Társult partnerek

NÉMETORSZÁG

Bayernhafen GmbH & Co

 

AUSZTRIA

ecoplus. Alsó-Ausztriai Gazdaságsegítő Ügynökség

Bécsi Kikötő

Bécsi Városfejlesztési és Tervezési Főosztály

Osztrák Városok és Települések Szövetsége

Szövetségi Közlekedési, Innovációs és Technológiai Minisztérium

Duna Régió Munkaközössége

 

SZLOVÁKIA

Pozsony Régió Önkormányzata

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Dunai Kikötők Szövetsége

Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

HORVÁTORSZÁG

Tengerügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium

Vukovári Kikötő

 

SZERBIA

Újvidéki Kikötő

Vajdasági Autonóm Tartomány

 

BULGÁRIA

Várnai Kikötő

Közlekedési, Információs és Kommunikációs Minisztérium

 

ROMÁNIA

Alsó-Duna Galaci Folyamigazgatósága

 

MOLDOVA

Közlekedési és Közúti Infrastruktúra Minisztérium

Ukrán Tengeri Kikötők Hatósága (Izmail Tengeri Kikötők Hatósága)

 

Vezető partner:

Alsó-Ausztria Tartományi Kormánya

Landhaus 1, Haus 16, 3109 St. Pölten, Ausztria

 

Kapcsolattartó személy:

Mr Christian Popp

+43 2742 9005 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ms Christina Narval

+43 680 4066661

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PROJECT PARTNERS ON THE MAP:

Alsó-ausztriai Tartományi Kormánya (AT)

TINA Vienna GmbH (AT)

Public Ports (SK)

Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (HU)

Galac Város Önkormányzata (RO)

Vukovári Kikötői Hatóság (HR)

Újvidéki Egyetem (RS)

Bolgár Kikötői Infrastruktúra Társaság (BG)

Várna Város Önkormányzata (BG)

Burgasz Város Önkormányzata (BG)


Project co-funded by the European Union

 A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg

More in this category: TalkNET »