wrapper

Beaking News

A Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. nemzetközi fejlesztéseket koordinál

Budapest, 2012. november 20.

A Csepeli Szabadkikötő erősíti együttműködését a pozsonyi és a bécsi kikötőkkel, felméri közös szolgáltatások fejlesztésének lehetőségét és teszteli a vízi úton történő konténerszállítás lehetőségét az INWAPO (Közép-Európa belvízi és tengeri kikötőinek fejlesztési projektje) keretében. A többi között erről állapodtak meg az INWAPO Irányító Bizottsága tagjai november közepén Budapesten tartott harmadik ülésükön. A házigazda Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (BSZL) vezeti ugyanis a projekt 6. számú, a partnerek beruházásait koordináló munkacsoportját. Ennek keretében a pozsonyi kikötő például daru felújítására, a bécsi kikötő rámpa fejlesztésére, több partner informatikai fejlesztésre fordítja az európai uniós pályázati forrást, míg a Csepeli Szabadkikötőn belül a hajók számára elektromos áram és ivóvíz vételezési helyek kialakítása valósul meg az I. sz. kereskedelmi medence két pontján.

Bővebben

Budapesten ülésezik az INWAPO Irányító Bizottsága

Budapest, 2012. november 8.

Első ízben ülésezik Budapesten az INWAPO (Közép-Európa belvízi és tengeri kikötőinek fejlesztési projektje) Irányító Bizottsága. A november 14-15-én megrendezendő tanácskozás házigazdája a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt., résztvevői a régió legfontosabb vízügyi és folyami hatóságai és vállalatai, közlekedési minisztériumai.

 

Az INWAPO projekt az Európai Unió támogatásával jött létre a „CENTRAL EUROPE” elnevezésű programjának részeként. A program célja Ausztria, a Cseh Köztársaság, Németország keleti részei, Magyarország, Olaszország északkeleti tartományai, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna közötti együttműködés ösztönzése. A program keretében a köz- és magánszervezetek bevonásával megvalósuló transznacionális együttműködési projekteket az Európai Regionális Fejlesztési Alap 231 millió euróval finanszírozza a 2007-2013-ig terjedő időszakban.

Bővebben

projekt menedzsment

 

     Projekt menedzsment:

 

Az INWAPO projektben a Velencei Kikötőhatóság látja el a vezető partneri feladatkört, amelynek keretében felelős a projekt technikai és adminisztratív szintű menedzseléséért. Ennek elősegítésére létrehozták a Projekt Technikai Titkárságot, amelynek további fő feladata, hogy  támogatást nyújt a projekt megvalósításával kapcsolatban a projektpartnerek részére felmerülő napi adminisztratív és technikai feladatokkal, valamint a jelentéstétellel kapcsolatban.

Bővebben

projekt partnerek

A projektet irányító konzorciumnak 7 európai uniós országból 13 tagja van.

Bővebben

Beruházások

Pilot projektek:

  • Bratislava kikötő: daru felújítási beruházás (célja: kapacitásnövelés és energiatakarékosság)
  • Bécsi kikötő: vízoldali infrastruktúra beruházás (célja: hatékony konténerkezelés)
  • Budapesti Szabadkikötő: elektromos áram és ivóvíz vételezési hely kialakítása 2 ponton.
Bővebben

Projekt struktúra

Az INWAPO projekt 6 munkacsomagot tartalmaz:

 

MUNKACSOMAG KEZDÉS BEFEJEZÉS MUNKACSOMAG MEGNEVEZÉSE
WP1 1 36  Projektmenedzsment és koordinálás
WP2  2 36  Kommunikáció, tudásmenedzsment és terjesztés
WP3  2 15  Elemzés
WP4  13 25  Igényfelmérés
WP5  2 36  Új kapcsolatok kiépítésének megvalósíthatósága
WP6  13 36  Kísérleti projektek
Bővebben

Inwapo - a projekt rövid leírása

Az INWAPO projekt az Európai Unió támogatásával jött létre a „CENTRAL EUROPE” elnevezésű programjának részeként. A "CENTRAL EUROPE" program célja Ausztria, a Cseh Köztársaság, Németország keleti részei, Magyarország, Olaszország északkeleti tartományai, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna közötti együttműködés ösztönzése. A program keretében a köz- és magánszervezetek bevonásával megvalósuló transznacionális együttműködési projekteket az Európai Regionális Fejlesztési Alap 231 millió euróval finanszírozza a 2007-2013-ig terjedő időszakban.

Az INWAPO projekt teljes költségvetése 3.808.299,40 euró. A fejlesztési projekt végrehajtásáért felelős konzorciumot – amelynek tagja a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. – a Velencei Kikötői Hatóság irányítja és ennek keretében a vízi-, közúti- és vasút-logisztikai együttműködésében rejlő lehetőségeket kiaknázó beruházásokat támogatja.

 Az INWAPO projekt fő célja, hogy aktivizálja a közép-európai térség belvízi hajózási útrendszerén a kihasználatlan vízi áruszállítási kapacitásokat, támogassa a piaci szereplők együttműködését, a belvízi és a tengeri kikötők szerepét növelje az egyre nagyobb áruszállítási volumen kezelésében az áruszállítással kapcsolatos szolgáltatások, valamint a kikötői trimodális infrastruktúra fejlesztések révén az áruszállítási, illetve az áruelosztási láncba történő minél nagyobb mértékű beilleszkedés eléréséért.

  

Ennek érdekében a projekt 3 fő vízi útrendszerre fókuszál:

 

  1. Észak adriai kikötők: Velence, Trieszt, Koper;
  2. Duna menti kikötők: Bécs, Budapest, Bratislava, Komarno és Sturovo;
  3. Cseh és lengyel belvízi hajózási útrendszerek: Elba, Vistula és Odera vízi útrendszer;

 

Az INWAPO projekt konkrét céljai:

 

  • Javítani a közép-európai kikötők kapcsolatát a vonzáskörzetükkel és más kikötőkkel egyaránt, különösen a belvízi és a tengeri kikötők viszonyában.
  • Javítani a különböző szállítási módok integrációját a közép-európai térségben, kiemelt figyelemmel az intermodális fejlesztésekre és az ICT alkalmazásokra (standard computer program) mind a belvízi, mind a tengeri kikötők részére.
  • A közép-európai térségben elhelyezkedő trimodális közlekedési csomópontok fejlesztése, valamint a közút, vasút, tengeri és belvízi közlekedés kiegyensúlyozott fejlesztése.
  • Új áruszállítási szolgáltatások bevezetésének támogatása a Duna mentén és a vasúti kapcsolódási lehetőségekre tekintettel.

 

Az INWAPO projekt elvárt eredményei:

 

A projekt célja, hogy növelje a vízi áruszállítás vonzerejét a belvízi és a tengeri kikötők hatékonyságának javítása révén, növelje az áruforgalmat a vízi utakon és erősítse a kikötők integrációját a logisztikai láncban. Az eredményességhez az szükséges, hogy a kikötői hatóságok, a nemzeti-, a regionális- és az
önkormányzatok megértsék és támogassák a multimodális infrastruktúra stratégiai funkcióját a közép-európai régió áruforgalmának kezelésében, a környezeti terhelés mérséklésében, a költséghatékonyságban és a régió versenyképességében egyaránt.

  


 

 

Bővebben