wrapper

Beaking News

Az INWAPO projekt az Európai Unió támogatásával jött létre a „CENTRAL EUROPE” elnevezésű programjának részeként. A "CENTRAL EUROPE" program célja Ausztria, a Cseh Köztársaság, Németország keleti részei, Magyarország, Olaszország északkeleti tartományai, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna közötti együttműködés ösztönzése. A program keretében a köz- és magánszervezetek bevonásával megvalósuló transznacionális együttműködési projekteket az Európai Regionális Fejlesztési Alap 231 millió euróval finanszírozza a 2007-2013-ig terjedő időszakban.

Az INWAPO projekt teljes költségvetése 3.808.299,40 euró. A fejlesztési projekt végrehajtásáért felelős konzorciumot – amelynek tagja a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. – a Velencei Kikötői Hatóság irányítja és ennek keretében a vízi-, közúti- és vasút-logisztikai együttműködésében rejlő lehetőségeket kiaknázó beruházásokat támogatja.

 Az INWAPO projekt fő célja, hogy aktivizálja a közép-európai térség belvízi hajózási útrendszerén a kihasználatlan vízi áruszállítási kapacitásokat, támogassa a piaci szereplők együttműködését, a belvízi és a tengeri kikötők szerepét növelje az egyre nagyobb áruszállítási volumen kezelésében az áruszállítással kapcsolatos szolgáltatások, valamint a kikötői trimodális infrastruktúra fejlesztések révén az áruszállítási, illetve az áruelosztási láncba történő minél nagyobb mértékű beilleszkedés eléréséért.

  

Ennek érdekében a projekt 3 fő vízi útrendszerre fókuszál:

 

  1. Észak adriai kikötők: Velence, Trieszt, Koper;
  2. Duna menti kikötők: Bécs, Budapest, Bratislava, Komarno és Sturovo;
  3. Cseh és lengyel belvízi hajózási útrendszerek: Elba, Vistula és Odera vízi útrendszer;

 

Az INWAPO projekt konkrét céljai:

 

  • Javítani a közép-európai kikötők kapcsolatát a vonzáskörzetükkel és más kikötőkkel egyaránt, különösen a belvízi és a tengeri kikötők viszonyában.
  • Javítani a különböző szállítási módok integrációját a közép-európai térségben, kiemelt figyelemmel az intermodális fejlesztésekre és az ICT alkalmazásokra (standard computer program) mind a belvízi, mind a tengeri kikötők részére.
  • A közép-európai térségben elhelyezkedő trimodális közlekedési csomópontok fejlesztése, valamint a közút, vasút, tengeri és belvízi közlekedés kiegyensúlyozott fejlesztése.
  • Új áruszállítási szolgáltatások bevezetésének támogatása a Duna mentén és a vasúti kapcsolódási lehetőségekre tekintettel.

 

Az INWAPO projekt elvárt eredményei:

 

A projekt célja, hogy növelje a vízi áruszállítás vonzerejét a belvízi és a tengeri kikötők hatékonyságának javítása révén, növelje az áruforgalmat a vízi utakon és erősítse a kikötők integrációját a logisztikai láncban. Az eredményességhez az szükséges, hogy a kikötői hatóságok, a nemzeti-, a regionális- és az
önkormányzatok megértsék és támogassák a multimodális infrastruktúra stratégiai funkcióját a közép-európai régió áruforgalmának kezelésében, a környezeti terhelés mérséklésében, a költséghatékonyságban és a régió versenyképességében egyaránt.