wrapper

Beaking News

A TalkNET projekt a fenntartható közlekedés előmozdításáért jött létre. Elnevezése bár az angol Transport And Logistics Stakeholders Network kezdőbetűiből áll össze, a betűszó mégis a párbeszéd lényegét sugallja, amely elengedhetetlen a közlekedés szereplői között a hatékony együttműködéshez. Az összesen 15 projekttagot számláló kezdeményezés a piaci szereplők közti koordináció fejlesztésére fókuszál annak érdekében, hogy elősegítse kikötők/szárazföldi terminálok és a fuvarozók közti integrációt, és erősítse a hatékony és fenntartható multimodális logisztikai csomópontokat. A projekt időtartama alatt a multimodális csomópontok hatékonysága és kapcsolatai, valamint az ökoinnovatív megoldások kerülnek górcső alá. A projekt az áruszállítás versenyképességének javítására szolgál, támogatja a terminálirányítás hatékonyságába, új intermodális szolgáltatásokba, az utolsó mérföld kapcsolatokba, alternatív üzemanyagok alkalmazásába és energiahatékony megoldásokba történő beruházásokat. A megközelítés innovatív, a létező infrastruktúrák optimalizálására fókuszál, nem tervez újakat, és a közös megoldások kidolgozását az árufuvarozás szereplőivel szoros együttműködésben valósítja meg.

A projekt időtartama 2017 júniusától számított 36 hónap.

Három szakmai munkacsomag

A felmerülő feladatokat a projekt három éve alatt évenkénti ütemben végzik el a projekttagok, minden munkacsomag koordinált és hatékony végrehajtásáért egy megválasztott projekttag a felelős.

Az első feladat a terminálok és kikötők elemzése, azok fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. A projektcsoporton belül az olasz Consorzio ZAILOG munkatársai felelősek a feladat végrehajtásáért. A feladat végrehajtása során főbb fókuszpontok:

  1. a fő közlekedési hálózatokhoz, különösen a TEN-T törzshálózathoz és átfogó hálózathoz való kapcsolódások,
  2. a terminál operatív és logisztikai irányítási rendszere,
  3. egy speciális, regionális szintű SWOT analízisen keresztül a partnerek értékelik mind belső, mind külső folyamataikat annak érdekében, hogy meghatározzák a szükségleteket, kihívásokat, valamint tökéletesítsék eljárásaikat. A projekt szintjén meghatározott közös módszertan alapján az elemzések 3 témakört érintenek:
  4. a multimodális csomópontok utolsó mérföld kapcsolatai, fókuszálva a multimodális csomópont hatékonyságára, a csomópont operatív kapacitásának határát jelentő szűk keresztmetszetek feloldására (infrastruktúra),
  5. a multimodális terminálok hatékonysága és optimalizálása (management),
  6. a multimodális szolgáltatások értékelése (szolgáltatások).

A második munkacsomag felelős partnere a lengyel Codognotto Poland szállítmányozó és logisztikai vállalat.

A logisztikai csomópontokat és kikötőket gyakran jellemzi a régi technológiák alkalmazása, melyek nincsenek összhangban a standardokkal, és többek között rossz környezeti hatásokhoz vezetnek. A modernizáció hiánya a magas tőkeszükségletnek és a hosszú megtérülési időnek köszönhető. Az utóbbi években mindössze néhány befektetés és konkrét eredmény született. A második munkacsomag kidolgozása lehetőséget ad a logisztikai csomópontok és a kulcsszereplők számára, hogy tökéletesítsék “zöld” tervüket. Célja, hogy jobban megbecsülje és kiértékelje az alternatív üzemanyagok (elektromos, LNG/CNG, hybrid) alkalmazásához szükséges befektetéseket, és jobban definiálja az energiafogyasztás csökkentését és az innovációk bemutatását célzó terveket. A projekt szintjén meghatározott közös módszertan alapján először SWOT analízis készül az ökoinnovációs megoldásokhoz kapcsolódó 3 témakört érintően:

  1. alternatív üzemanyagok alkalmazása,
  2. energiahatékony megoldások a csomópontok közötti közlekedés során,
  3. a képzési szükségletek elemzése és a képzési folyamat meghatározása.

Az első két munkacsomagban a BSZL a kikötőre vonatkozó vizsgálatokat készíttet el, melyek célja új megoldások alkalmazása a kikötői logisztikában és a városi területek ellátási láncában. 

A harmadik modul magyar koordinációban zajlik, a Budapesti Szabadkikötő Zrt. vezetésével. Az első két munkacsomag kutatásai szerint kidolgozott javaslatok alapján a logisztikához kapcsolódó, változatos célú un. pilot projektek valósulnak meg a munkacsomagban, a BSZL esetében az LNG kikötői tárolására/felhasználására koncentrálva.

Project co-funded by the European Union

A projekt az INTERREG CENTRAL Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

More in this category: « DBS Gateway